Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw to nieodzowny element współczesnych gospodarek. Jedną z przyczyn kłopotów firm z branży budowlanej jest jej szczególna wrażliwość na cykle koniunktury gospodarczej, inwestycje, sezonowość działalności, zmiany warunków finansowania czy zmienność wsparcia programów rządowych.

Kontynuując cykl analiz koniunktury i kondycji finansowej przedsiębiorstw naszego sektora prezentujemy kolejny komentarz KUKE i PZBP.

„Dane za I kwartał wskazują na relatywnie dobrą kondycję branży budowlanej, która wyróżnia się dużą odpornością na zawirowania związane z niesłabnącą epidemią COVID-19 na tle innych sektorów gospodarki. Całkowita liczba niewypłacalności spółek prawa handlowego związanych z budownictwem nie zwiększyła się w sposób istotny w porównaniu do poprzednich okresów. Bardzo mocno wzrosła jednak liczba postępowań restrukturyzacyjnych. Wzrost ten można tłumaczyć uruchomieniem w czerwcu 2020 r. uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego w reakcji na postępujący kryzys COVID-19, który zachęca przedsiębiorstwa do podejmowania prób restrukturyzacji w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością. (…) Duże przedsiębiorstwa weszły w rok 2021 w bardzo dobrej kondycji finansowej i większość z nich ma zapełnione portfele zleceń na kolejne miesiące i lata. W mojej ocenie będzie im jednak trudno powtórzyć znakomite wyniki z 2020 r. z uwagi na rosnące ceny materiałów i surowców”* – podsumowuje dr Damian Kaźmierczak, główny ekonomista PZPB.

 

Pełen komentarz i szczegółowe informacje znajdą Państwo w materiale do pobrania –
KUKE | PZPB: Branża budowlana przetrwała zimę w dobrej kondycji – I kwartał – komentarz