Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw to nieodzowny element współczesnych gospodarek. Jedną z przyczyn kłopotów firm z branży budowlanej jest jej szczególna wrażliwość na cykle koniunktury gospodarczej, inwestycje, sezonowość działalności, zmiany warunków finansowania czy zmienność wsparcia programów rządowych.

Chcąc na bieżąco monitorować sytuację w obszarze restrukturyzacji i upadłości sektora budownictwa PZPB razem z KUKE ? firmą członkowską, rozpoczyna cykl comiesięcznych komentarzy dotyczących koniunktury i kondycji finansowej przedsiębiorstw naszej branży.

?Wyraźny spadek inwestycji w samorządach i w niektórych obszarach budownictwa kubaturowego, głównie w segmencie biur i hoteli, prawdopodobniej poskutkuje pogorszeniem kondycji finansowej małych i średnich firm podwykonawczych oraz mniejszych wykonawców o zasięgu lokalnym, natomiast dużym podmiotom udało się zgromadzić rekordowe portfele zamówień i w większości wchodzą w rok 2021 w bardzo dobrej sytuacji finansowej? ? podkreśla dr Damian Kaźmierczak, główny ekonomista PZPB w komentarzu na styczeń 2021 ?KUKE | PZPB. Restrukturyzacje i upadłości w sektorze budownictwa. Rośnie ryzyko niewypłacalności małych i średnich firm budowlanych?

Pełen komentarz i szczegółowe informacje znajdą Państwo w materiale do pobrania –

KUKE | PZPB. Restrukturyzacje i upadłości w sektorze budownictwa ? komentarz. Styczeń 2021
Rośnie ryzyko niewypłacalności małych i średnich firm budowlanych