Kilka dni temu Polski Instytut Ekonomiczny i Bank Gospodarstwa Krajowego zaprezentowały nowy wskaźnik gospodarczy badający nastroje polskich przedsiębiorstw ? Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK). Jego głównym celem będzie kompleksowe i szybkie mierzenie sytuacji polskich przedsiębiorstw, realizowane w trybie comiesięcznym, na reprezentatywnej próbie 500 przedsiębiorstw, z uwzględnieniem doboru wielkości zatrudnienia odwzorowującego proporcje rynkowe. Wnioski ze styczniowego MIK dla sektora budownictwa są dość interesujące:

  1. W budownictwie panują najlepsze nastroje wśród wszystkich sektorów gospodarki.
  2. Pomimo COVID-19 firmy budowlane nie doświadczyły głębokiego spadku przychodów.
  3. Sektor budownictwa patrzy w przyszłość z umiarkowanym optymizmem.
  4. Bieżąca sytuacja finansowa branży budowlanej jest względnie stabilna.

Szczegóły znajdą Państwo w analizie przygotowanej przez Damiana Kaźmierczaka, głównego ekonomistę PZPB

PZPB – styczniowy MIK dla budownictwa