Już 18 kwietnia zapraszamy wszystkich zainteresowanych na śniadanie doradcze „MSSF 15, MSSF 16 i MSSF 9 – nowe standardy”, które odbędzie się w godzinach 10.30 – 13.00.

Od 1 stycznia 2018 roku zaczynają obowiązywać: MSSF 15 Przychody z umów z klientami oraz MSSF 9  Instrumenty finansowe. Rok później wchodzą w życie przepisy MSSF 16 Leasing. Większość spółek nadal jest w trakcie prac przynajmniej nad jednym z wyżej wymienionych trzech standardów. Zdajemy sobie jednak sprawę, że niektóre spółki to wyzwanie mają dopiero przed sobą. To już ostatni dzwonek, żeby zacząć działać.

  • Czy wiedzą już Państwo, w jakim stopniu powyższe standardy dotkną Państwa Spółkę?
  • Czy chcieliby Państwo poznać skuteczny plan na wdrożenie nowych standardów w możliwie najkrótszym czasie i dowiedzieć się, które kroki są priorytetowe w tych działaniach?
  • Czy mają Państwo świadomość potencjalnych wyzwań, jakie staną Państwu na drodze podczas różnych etapów wdrażania powyższych standardów?
  • Czy są Państwo świadomi, jak powyższe standardy wpłyną na różne obszary funkcjonowania Państwa Spółki oraz kluczowe wskaźniki finansowe (w tym EBITDA, wskaźniki zadłużenia)?

Do udziału w śniadaniu doradczym i otwartej dyskusji szczególnie zapraszamy: dyrektorów finansowych, reprezentantów działów prawnych, finansowych / księgowych, osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe.
Prelegentami są: Adam Czechanowski – Dyrektor w Dziale Audit Advisory, FCCA, Robert Karczmarczyk – Dyrektor w Dziale Konsultingu Deloitte oraz Joanna Urbaniak – Project Manager w dziale Audit Advisory.

Zgłoszenie udziału:

  • Rejestracja zgłoszeń odbywa się pod linkiem: Warsztaty MSSF
  • Udział w śniadaniu jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o rejestracji decyduje kolejność otrzymywanych zgłoszeń.
  • Informacji organizacyjnych udzieli: Eliza Kruppik, kruppik@pzpb.com.pl, tel. 607 780 820

Zapraszamy do naszej siedziby: 
Polski Związek Pracodawców Budownictwa,
Ul. Kaliska 23, lok U4, 02-316 Warszawa

O Prelegentach:


Adam Czechanowski – Dyrektor w Dziale Audit Advisory, FCCA, biegły rewident
Adam jest dyrektorem w dziale Audit Advisory. Posiada ponad 10 lat doświadczenia w świadczeniu usług doradczych oraz atestacyjnych. Brał udział w projektach prowadzonych dla rozmaitych klientów, w tym przedsiębiorstw notowanych na giełdzie oraz spółek private equity, a także świadczył usługi wsparcia przy pierwszych ofertach publicznych.


Robert Karczmarczyk – Dyrektor w Dziale Konsultingu Deloitte, FRM
Robert specjalizuje się w zagadnieniach związanych z inżynierią finansową, zarządzaniem finansami oraz rachunkowością instrumentów finansowych (Ustawa o rachunkowości, MSSF, US GAAP). Zarządzał projektami z zakresu m.in. centralizacji funkcji treasury, modelowania i wyceny instrumentów finansowych oraz pomiaru ryzyka rynkowego, kredytowego oraz płynności w czołowych polskich grupach kapitałowych.


Joanna Urbaniak – Project Manager w Dziale Audit Advisory Deloitte, ACCA, biegły rewident
Joanna specjalizuje się w usługach doradczych i atestacyjnych. Posiada bogate doświadczenie w obszarach obejmujących badania sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) spółek różnych branż, w przygotowywaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych według Ustawy o rachunkowości i MSSF, w tym sprawozdań finansowych zoptymalizowanych na podstawie zmian MSSF wynikających z inicjatywy dotyczącej ujawnień. Uczestniczyła też w projektach konwersji na MSSF sprawozdań finansowych sporządzanych według Ustawy o rachunkowości oraz we wdrażaniu nowych standardów MSSF, w tym standardu MSSF 15.