W związku z bardzo trudną sytuacją gospodarczą, osiem wiodących organizacji przedsiębiorców i pracodawców podjęło decyzję o reaktywacji Rady Przedsiębiorczości.

Do Rady przystąpiła Federacja Przedsiębiorców Polskich (PZPB jest organizacją członkowską FPP), ABSL, Krajowa Izba Gospodarcza, Konfederacja Lewiatan, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Business Center Club i Związek Rzemiosła Polskiego.

Organizacje apelują do rządu o rozszerzenie zapisów Tarczy Antykryzysowej, której kształt jest dzisiaj dalece niewystarczający. Deklarują również otwartość na współpracę z rządem i premierem.

Zdaniem sygnatariuszy deklaracji reaktywującej Radę Przedsiębiorczości, obecnie obowiązujące przepisy są nieadekwatne do wyzwań. Zaproponowana przez rząd Tarcza Antykryzysowa jest dobrym kierunkiem, ale jej zapisy są daleko niewystarczające. Należy ją rozszerzyć o systemowe rozwiązania wspierające przedsiębiorców i pracowników, dlatego niezbędne są jak najszybsze prace legislacyjne w tym zakresie. Szefowie organizacji zadeklarowali pełną współpracę z rządem oraz wszystkimi stronami sceny politycznej, aby wypracować i wdrożyć efektywne rozwiązania ratunkowe.

Poniżej publikujemy treść Deklaracji o reaktywacji Rady Przedsiębiorczości.