Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz w dniu wczorajszym powołała 15 członków Rady Zamówień Publicznych. W tym gronie znalazło się aż dwóch przedstawicieli PZPB ? nominację otrzymał Jan Styliński ? prezes PZPB oraz prof. Przemysław Drapała ? wspólnik członkowskiej kancelarii Jara Drapała & Partners.
Rada Zamówień Publicznych jest organem doradczo-opiniodawczym Prezesa UZP. Do jej zadań należy m.in. wyrażanie opinii w szczególnie istotnych sprawach systemu zamówień przedstawionych jej przez Prezesa UZP, opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących zamówień, rocznych sprawozdań Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień oraz ustalanie zasad etyki zawodowej osób wykonujących określone w ustawie Prawo zamówień publicznych zadania w systemie zamówień. Ogromne gratulacje!