Z przyjemnością informujemy, że decyzją Rady PZPB w poczet nowych firm członkowskich naszej organizacji zostały przyjęte dwie nowe firmy w randze członka wspierającego:

  • WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k. – to jedna z największych polskich kancelarii prawnych o międzynarodowym zasięgu. W ramach ponad 120-osobowego zespołu ekspertów i prawie 30 praktyk oferuje klientom, w szczególności dla firm z sektora budowlanego, kompleksowe rozwiązania prawne. Kancelaria WKB dysponuje multidyscyplinarnym zespołem złożonym z ekspertów z różnorodnych dziedzin prawa oraz doradców technicznych. Firma doradza m.in. w kwestiach budowy infrastruktury, prowadzenia inwestycji, prowadzenia sporów związanych z realizacją inwestycji, prawa zamówień publicznych, ESG, prawa nieruchomości, ochrony środowiska i innych.
  • Seltik Security Sp. z o.o.  to nowoczesna Agencja Ochrony Osób i Mienia, wykonującą usługi monitoringu wizyjnego obiektów stałych i mobilnych (usługa Seltik Tower-Wieże Mobilne). Firma świadczy usługi głownie dla budownictwa, w tym szczególnie przy budowie dróg, mostów, obiektów kubaturowych, jak również obiektów administracji państwowej, samorządowej, organizacji sportowych oraz obiektów biznesowych. Dodatkowo Seltik oferuje wykonywanie wszelakich instalacji teletechnicznych, serwisów i konserwacji.

Dziękujemy za zaufanie i gratulujemy.