W ślad za dzisiejszymi rozmowami z administracją  oraz formalnym wnioskiem PZPB o wyjaśnienie kwestii odległości 1.5 metra między stanowiskami pracy, przesyłamy w załączeniu opublikowana przed chwilą przez GDDKiA aktualizację komunikatu ws stosowania wytycznych MZ i służb epidemiczno-sanitarnych na budowach. Komunikat GDDKIA jest, wedle uzyskanej przez nas informacji, uzgodniony z MZ i GIS.

Tym samym komunikat dotyczy wszystkich budów, nie tylko drogowych.

Z aktualizacji Wytycznych wynika, że:

odległość 1.5. metra powinna być zachowana pomiędzy pracownikami lub pomiędzy zespołami pracowników. W ramach zespołów pracowników 1.5m nie obowiązuje, co wynika z infografiki (proszę porównać również z infografiką wczorajszą);

 – w kwestii busów, nowe zasady dotyczące ? miejsc obowiązują tylko w busach powyżej 9 osób. W mniejszych busach zasada ? miejsc zajętych nie obowiązuje.