Już w najbliższą środę 27 października o godz. 10.30 zapraszamy do obejrzenia transmisji na żywo z sympozjum ?Budownictwo drogowe w kontekście wyzwań klimatycznych i gospodarczych?, które jest organizowane Politechnikę Warszawską oraz spółkę LOTOS Asfalt.

W sympozjum wezmą udział przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, administracji drogowej oraz przedstawiciele uczelni i firm związanych z branżą drogową.

Eksperci porozmawiają m.in. o tym, czy środowiskowe regulacje UE stanowią ograniczenia rozwojowe, czy też są szansą na znaczący rozwój biznesowy i wzrost innowacyjności przemysłu. Uczestnicy będą dyskutować o barierach we wdrażaniu rozwiązań spełniających wyzwania klimatyczne i gospodarki o obiegu zamkniętym w budownictwie drogowym. Poruszony zostanie też temat synergii świata nauki, administracji i przemysłu w odpowiedzi na potrzeby klimatyczne UE.

Transmisja na żywo w godz. 10.30-12.30  pod linkiem: www.il.pw.edu.pl/sympozjum-pw-i-lotos-asfalt-27-10-2021.  

Program wydarzenia:

  • Otwarcie wraz z wystąpieniami zaproszonych gości
  • Potrzeby i cele klimatyczne Polski i UE
  • Badania naukowe jako odpowiedź na wyzwania programu Europejski Zielony Ład
  • Kierunki działalności B+R w odpowiedzi na wyzwania środowiskowe i społeczne
  • Debata dotycząca wyzwań klimatycznych i gospodarczych w budownictwie drogowym z udziałem przedstawicieli biznesu, nauki i administracji.
  • Konkluzje i networking