Żonie, Rodzinie i Najbliższym

wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu śmierci

Dariusza Tomasza Skowrońskiego,

wieloletniego członka Komisji Rewizyjnej PZPB,

wyjątkowego Człowieka, menadżera,

jednej z największych postaci sektora budownictwa w Polsce

składają

Rada, Zarząd, Członkowie i współpracownicy Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

“Są chwile, by działać i takie,
kiedy należy pogodzić się z tym, co przynosi los…?