Ruszyła trzecia edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Aplikantów radcowskich i adwokackich ?Spory budowlane w orzecznictwie SN? organizowanego przez Kancelarię JDP. PZPB po raz kolejny został Parterem tego ciekawego wydarzenia.

Jak co roku, istotą konkursu jest położenie akcentu na kluczowe kwestie prawne dotyczące infrastruktury budowlanej, jako jednego z głównych sektorów polskiej gospodarki i przyczynienie się do rozwoju młodych prawników oraz integracji środowiska skupionego na złożonych zagadnieniach oraz wyzwaniach rynku infrastruktury.

Wybrane orzeczenia:

  1. Wyrok Sądu Najwyższego z 18 września 2019 r., IV CSK 498/18dotyczący odstąpienia przez inwestora od umowy o roboty budowlane na podstawie art. 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1k.c.
  2. Wyrok Sądu Najwyższego z 29 listopada 2019 r. I CSK 477/18dotyczący roszczeń przysługujących wykonawcy w przypadku gdy był gotów do wykonywania robót budowlanych, ale doznał przeszkody z przyczyn dotyczących inwestora.
  3. Uchwała Sądu Najwyższego z 30 czerwca 2020 r., III CZP 67/19dotycząca skuteczności zastrzeżenia przez zamawiającego publicznego kary umownej dla wykonawcy na wypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom.
  • Regulamin Konkursu znajdą Państwo tu
  • Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie konkursu jdp-law.pl/konkurs

Trzymamy kciuki za wszystkich Uczestników!