Poniżej publikujemy aktualizację opracowania dot. Tarczy Antykryzysowej, uwzględniającą ostatnie zmiany.
Materiał sporządziła firma członkowska PZPB – kancelaria CMS.

Tarcza antykryzysowa – stan prawny po 18.04