Poniżej publikujemy uzupełnione opracowanie prawno-porównawcze przygotowane przez kancelarię CMS dot. wpływu COVID-19 na branżę budowlaną, uzupełnione o kolejne jurysdykcje (ze wzgl. na dynamiczną sytuację w większości krajów).

Wersja online dostępna pod linkiem: https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-covid-19-impact-on-construction-industry

Załączony przewodnik zawiera zmiany w zakresie następujących jurysdykcji:

  1. Austria
  2. Belgia
  3. Bułgaria
  4. Republika Czeska
  5. Finlandia
  6. Peru
  7. Rumunia
  8. Rosja
  9. Ukraina