PZPB po raz kolejny objął swoim Patronatem Honorowym  Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane, które odbędzie się w dniach 13-15.03.2023 r. w Toruniu.

Forum to ogólnopolska konferencja mająca na celu wymianę wiedzy i doświadczeń osób zaangażowanych w realizację procesu budowlanego zarówno ze strony zamawiającego, jak i wykonawcy.
Przypominamy, że w konferencji można wziąć udział w formie tradycyjnej, czyli stacjonarnie w Toruniu lub online – jeśli logistyka byłaby problemem.

Więcej informacji: https://torun.przetargipubliczne.pl/ lub w folderze: Forum Zam.Publ. na Roboty Bud.

Do zobaczenia w Toruniu!