W Gdańsku rozpoczęła się w poniedziałek, 8 kwietnia, VII edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego. Dwudniowe wydarzenie odbywa się w Europejskim Centrum Solidarności, na wieczornej gali wręczone zostaną już po raz piąty statuetki “Bursztyny Polskiej Energetyki”.
– Priorytety rządu w energetyce to równowaga pomiędzy trzema celami: bezpieczeństwo energetyczne, zachowanie konkurencyjności gospodarki kraju poprzez utrzymanie przystępności ceny oraz zmniejszenie oddziaływania energetyki na środowisko – powiedział uczestniczący w gdańskim OSE 2019 wiceminister energii Tomasz Dąbrowski.

PZPB objął to wydarzenie Patronatem Honorowym, w ramach którego zorganizował panel dyskusyjny “Rozbudowa, modernizacja i utrzymanie infrastruktury energetycznej i energii – zagrożenia i szanse” z udziałem Przemysława Janiszewskiego – V-ce Prezesa Zarządu Polimex-Mostostal Steel Structures Division; Rafała Kaszubowskiego – Prezesa EIB SA; Andrzej Wacha – doradcy Zarządu PORR S.A.; Grzegorza Mendelowskiego – V-ce Prezesa Elbud Katowice, Jana Piotrowskiego – Prezesa Zarządu ELTEL Networks Energetyka S.A.oraz Patryka Darowskiego – Dyrektora Dept. Projektów Sektorowych, sektor Budowlany, Medyczny i PPP Bank Gospodarstwa Krajowego. Panel moderowany jest przez Kazimierza Krupę. Spośród Gości aż 6 osób reprezentuje firmy członkowskie PZPB.

[gview file=”https://pzpb.com.pl/wp-content/uploads/2019/04/OSE-Gdańsk-2019-Program.pdf”]