Z dumą informujemy, że aż 15 organizacji objęło swoim Patronatem Branżowym Kongres Budownictwa Polskiego. Są z nami:

 • ECC BIM – Europejskie Centrum Certyfikacji BIM
 • IEPIOE – Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
 • IGG – Izba Gospodarcza Gazownictwa
 • MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej, Szklanej i Skalnej
 • OIGD – Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa
 • PCOCE – Polski Klaster Eksporterów Budownictwa
 • PKD – Polski  Kongres Drogowy
 • POiD – Związek Polskie Okna i Drzwi
 • PSBE – Polskie Stowarzyszenie Branży Elektroenergetycznej
 • PSWNA – Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych
 • PZIiTB – Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
 • PZPK – Polski Związek Producentów Kruszyw
 • RBF – Railway Business Forum
 • SPC – Stowarzyszenie Producentów Cementu
 • ZOPI – Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów

Dziękujemy za Państwa zaufanie – razem zrobimy więcej.