W pierwszych dniach września na Politechnice Warszawskiej odbyło się pierwsze spotkanie rady Programowej Kongresu Budownictwa Polskiego, który odbędzie się w dn. 31.01-01.02.2022 w Poznan Congress Centre.

W skład Rady Programowej Kongresu Budownictwa Polskiego zostali powołani najlepsi eksperci, legendy świata nauki, niedoścignieni praktycy oraz decydenci z sektora finansów oraz specjaliści mający faktyczny wpływ na rozwój sektora budownictwa w Polsce.

Podczas spotkania uczestnicy ustalili ramy programowe Kongresu omawiając szczegółowo jego tematykę. Określono także zadania Rady Programowej KBP, do których należy ponadto koordynacja przygotowań do Kongresu, zatwierdzenie ostatecznego programu KBP oraz nadzór nad przebiegiem programu KBP w trakcie trwania Kongresu.

Oficjalny skład Rady Programowej Kongresu Budownictwa Polskiego

Przewodniczący Rady – Dariusz Blocher

Wiceprzewodniczący Rady – Przewodniczący Obszarowych Komitetów Programowych i Okrągłych Stołów

 • Dobre Prawo, Dobre Budownictwo – Prof. dr hab. Przemysław Drapała, Kierownik Katedry Prawa Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego, kancelaria JDP,
 • Innowacje i nowe technologie – dr hab. inż. Andrzej Garbacz, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej,
 • Ekonomia i finanse – dr Damian Kaźmierczak, Główny Ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, adiunkt w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Łódzkiego,
 • Energia i Środowisko ? Ewelina Karp-Kręglicka, Vce Prezes PSWNA, Budimex SA
 • Rynek pracy i kształcenie – Cezary Mączka, Członek Zarządu Budimex SA, dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
 • Polski Pentagon Budowlany ? Krzysztof Mleczak, Prezes Zarządu Grupy Exito Broker,
 • Okrągły Stół Zielone Place Budów ? Tomasz Wegner, Dyrektor Handlowy Interhandler
 • Okrągły Stół Proaktywne Media ? Kazimierz Krupa, Dyrektor Zarządzający Drawbridge, Redaktor Naczelny EuroInfrastruktura XXI
 • Rada Koordynacyjna Organizacji Przedsiębiorców Budowlanych ? Józef Zubelewicz, Członek Rady PZPB, doradca zarządu Grupy Erbud SA

Członkowie Rady Programowej (kolejność alfabetyczna)

 1. Bicki Zbigniew
 2. Blocher Dariusz
 3. Boczkowska Krystyna
 4. Drapała Przemysław Prof. dr hab.
 5. Dziąg Przemysław
 6. Dzieciuchowicz Barbara
 7. Faryna Piotr
 8. Firląg Szymon dr inż.
 9. Garbacz Andrzej Prof. dr hab. inż.
 10. Gaszewski Artur
 11. Geryło Robert
 12. Gładyga Maciej
 13. Gołąbiecki Leszek
 14. Janiszewski Przemysław
 15. Jeziołowicz Norbert
 16. Kaczorek Krzysztof dr inż.
 17. Kamecki Zbigniew
 18. Karp Kręglicka Ewelina
 19. Kaszubowski Rafał
 20. Kaźmierczak Damian dr
 21. Kledyński Zbigniew Prof. dr hab. Inż.
 22. Klimkowska Justyna
 23. Komurkiewicz Janusz
 24. Kotlarek Zbigniew
 25. Kowalski Marek
 26. Kruk Marcin M. dr inż.
 27. Kruppik Eliza
 28. Kuśmierczyk Przemysław
 29. Lewandowska Magdalena
 30. Lisowski Bohdan
 31. Maciążek Andrzej
 32. Mańkowski Rafał
 33. Mączka Cezary
 34. Mikuła Sławomir dr inz.
 35. Minasowicz Andrzej Prof. dr hab. Inż.
 36. Mleczak Krzysztof
 37. Mucha Włodzimierz
 38. Muślewski Dariusz
 39. Olewnik Krzysztof
 40. Pastwa Violetta
 41. Pietraszkiewicz Krzystof
 42. Pilch Bogdan
 43. Piwkowski Wiktor
 44. Płochocki Konrad
 45. Silva Monika
 46. Sobiech Gabriela
 47. Styliński Jan
 48. Szustak Marita
 49. Wrzosek Michał
 50. Wasilewski Michał
 51. Wegner Tomasz
 52. Wyrwas Konrad
 53. Zubelewicz Józef