PZPB i OIGD w imieniu sektora budownictwa skierowały na ręce Minister J. Emilewicz i Ministra A. Adamczyka pismo przedstawiające ocenę sytuacji i kluczowe rekomendacje branży.

Sytuacja w Polsce, również na budowach, z dnia na dzień staje się coraz groźniejsza. Pomimo środków i zaleceń oraz procedur zarządzania w sytuacji kryzysowej, rozszerzanie się choroby w warunkach prowadzonych budów jest trudne do kontrolowania.
Te wszystkie działania pociągają za sobą daleko idące konsekwencje dla przedsiębiorców rynku budowlanego, które omawiamy w piśmie poniżej.

Jednocześnie informujemy, że cały czas zbieramy informacje o dalszych oczekiwaniach sektora. Wszelkie pytania i propozycje prosimy przesyłać na adres forum@pzpb.com.pl.

Treść pisma – do pobrania