27 października br w Poznaniu nastąpiło podpisanie oficjalnego listu intencyjnego zapowiadającego wspólną realizację Kongresu Budownictwa Polskiego przez Międzynarodowe Targi Poznańskie i Polski Związek Pracodawców Budownictwa. List został podpisany przez Tomasza Kobierskiego ? prezesa zarządu MTP i Jana Stylińskiego ? prezesa zarządu PZPB.

List intencyjny podkreślił wolę zamiaru stworzenia platformy dyskusji, debat, wymiany myśli i doświadczeń przedstawicieli zarządów największych firm z sektora budownictwa i finansów oraz interesariuszy bezpośrednio związanych z branżą budowlaną w Polsce.