Polski Związek Pracodawców Budownictwa podpisał z Hyundai Engineering&Construction tzw. Memorandum of Understanding (MoU) w zakresie energetyki jądrowej i odbudowy Ukrainy. Sygnatariuszem dokumentu był dr Damian Kaźmierczak – Członek Zarządu #PZPB. Stronę koreańską reprezentował Young-Joon Yoon – Prezes Zarządu #HDEC.

Umowa umożliwi obu organizacjom aktywną wymianę  wiedzy z obszaru regulacji budowlanych i profesjonalnej technologii w zakresie rynku energii jądrowej i infrastruktury

-„Dzięki tej wizycie w Polsce mogliśmy potwierdzić potencjał Polski do nowego skoku gospodarczego i uwierzyć, że możemy przyczynić się do rozwoju polskiej energetyki i infrastruktury poprzez promowanie wzajemnej wymiany między obydwoma krajami” – powiedział rzecznik HDEC to w oświadczeniu. „Stworzyliśmy system współpracy z głównymi instytucjami i firmami i będziemy dążyć do osiągnięcia praktycznych wyników poprzez wzmocnienie partnerstw na poziomie prywatnym w oparciu o strategiczne partnerstwo między obydwoma rządami” – dodał.

Przypomnijmy, że PZPB podpisał już podobne memoranda z południowokoreańskim ICAK oraz Daewoo E&C i Doosan Enerbility. Ich celem jest nawiązanie polsko-koreańskiej współpracy gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów energetyki, infrastruktury, obronności i zaawansowanych technologii.

??