Celem procesu jest wyłonienie kandydata na stanowisko Specjalisty ds. Współpracy ze szkołami CKP/CKZiU.
Do zadań zatrudnionej osoby będzie należeć:

  • nawiązanie współpracy ze szkołami, CKP, CKZiU (zgodnie. z kryterium dostępu nr 2, 4 i 7) z 16 województw dla 16 zawodów branży budowlanej;
  • prezentacja merytorycznych założeń projektu;
  • weryfikacja szkół, CKP, CKZiU pod kątem spełnienia w/w kryteriów;
  • udział w spotkaniach informacyjnych dla uczniów.

Kompletna oferta powinna być złożona na Formularzu Ofertowym (pod rygorem wykluczenia z postępowania) stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pzpb.com.pl lub w siedzibie Zamawiającego (ul. Kaliska 23 lok. U4, 02-316 Warszawa) w terminie do dnia 05.09.2018 roku godz. 10.00.

Więcej szczegółów poniżej.

[gview file=”https://pzpb.com.pl/wp-content/uploads/2018/08/PZPB_Zapytanie-ofertowe_Specj.-ds-wsp-ze-S.pdf”]

Formularz ofertowy
Oświadczenie o spełnianiu warunków