W odpowiedzi na  szereg pytań i wątpliwości po ostatnim spotkaniu dot. Pracowniczych Planów Kapitałowych przygotowaliśmy kompendium wiedzy z zakresu wdrożenia PPK, które zaprezentujemy na kolejnym seminarium doradczym.

Podczas drugiego seminarium doradczego dotyczącego PPK zaplanowanego na 16 maja na godz. 10.00 przedstawimy następujące zagadnienia:

  • Wprowadzenie do zagadnienie Pracowniczych Programów Kapitałowych – Agnieszka Kanafa Dyrektor Biura Ubezpieczeń Korporacyjnych, Exito Broker Sp. z o.o.
  • Perspektywa najbliższych miesięcy – jakie działania przygotowawcze i operacyjne należy podjąć́ w celu zrealizowania obowiązków pracodawcy? Proces wdrażania oraz wsparcie przedsiębiorstw w procesie wprowadzania PPK- Przemysław Świder Dyrektor ds. Rozwoju Sprzedaży – PPK, TUnŻ Warta S.A.
  • Rola Brokera- w jaki sposób Exito Broker może pomóc we wdrożeniu PPK- Renata Kaniecka, Asystent Biura Zarządu Exito Broker Sp. z o.o.

Z dniem 1 stycznia 2019 roku zaczęła obowiązywać Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), zobowiązująca pracodawców do terminowego wdrożenia PPK w swojej firmie. Termin wdrożenia PPK uzależniony jest od liczby zatrudnionych pracowników a ustawodawca wyznacza następujące terminy:

  • 01.07.2019 – dla firm powyżej 250 pracowników
  • 01.01.2020 – dla firm od 50 pracowników do 249 pracowników
  • 01.07.2020 – dla firm od 20 pracowników do 50 pracowników
  • 01.01.2021 – dla firm do 20 pracowników

W związku z tym, że PPK mogą być obsługiwane przez Fundusze Inwestycyjne, Fundusze Emerytalne oraz Towarzystwa Ubezpieczeniowe, wychodzimy naprzeciw Państwa potrzebom z propozycją skorzystania z naszego wsparcia przy ich wdrożeniu. Z punktu widzenia pracodawcy, najistotniejszą częścią jest dokonanie wyboru instytucji finansowej, z którą zawrze umowę o zarządzanie PPK.

Firma członkowska PZPB – exito Broker sp. z o.o. jako doradca zarządzania ryzykiem finansowym odpowie na szczegółowe pytania i podejmie wszelkie czynności przygotowawcze w celu przedstawienia jak najkorzystniejszej oferty odpowiadającej potrzebom każdej firmy. Szczegóły oferty znajdują się pod linkiem: http://ppk.exitobroker.pl

Prosimy o zaznaczenie tej daty w Państwa kalendarzach a zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać  na e.kruppik@pzpb.com.pl