Poniżej publikujemy najnowsze programy wypracowane w ramach projektu pn. NASZ UCZEŃ. NASZ PRACOWNIK ? opracowanie modelowego programu praktycznej nauki zawodu dla branży budowlanej, dofinansowanego w ramach Działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój?