Polski Związek Pracodawców Budownictwa wspólnie z Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa podjęli inicjatywę realizacji projektu ?BIM Standard PL?. Podczas inauguracyjnego spotkania deklarację poparcia i współpracy podpisali: Wiktor Piwowski – sekretarz generalny PZITB, Piotr Kledzik – prezes zarządu PORR S.A., Dariusz Blocher – prezes zarządu Budimex S.A., Magnus Persson – prezes zarządu Skanska S.A., Jerzy Werle – prezes zarządu Warbud S.A. oraz Jan Styliński ? prezes PZPB.

Sygnatariusze deklaracji mając na uwadze relacje z inwestorami, podwykonawcami oraz dostawcami uznali za konieczne przystąpienie do opracowania standardów BIM dla potrzeb inwestycji budowlanych realizowanych w Polsce w ramach zamówień publicznych.
Wszyscy mamy świadomość, że nowo realizowane projekty mają coraz krótsze terminy realizacji, są coraz bardziej złożone i wielowymiarowe. Obejmują wiele branż i zakresów, często mocno ingerując w istniejącą już zabudowę i infrastrukturę, powodując konieczność przebudowy lub dostosowania. Jeśli pod uwagę weźmiemy ponadto coraz krótsze terminy realizacji, brak pracowników na budowach, rosnące ceny materiałów budowlanych oraz liczne trudności związane z szacowaniem ryzyk ? to wszystko wskazuje, że systemowe ujednolicenie komunikacji pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego musi być wprowadzone jak najszybciej.

Prace nad projektem ?BIM Standard PL? zostały już rozpoczęte, a jego wdrożenie zostało zaplanowane na 2019 r. Inicjatorzy projektu mają nadzieję, że ten istotny dla sektora budownictwa projekt zyska szerokie poparcie branży. Konsekwencją zmian i rozwoju jest ciągłe ulepszanie rozwiązań informatycznych, pozwalających na grupowanie, przetwarzanie i udostępnianie danych o inwestycji.

Dlatego zapraszamy przedstawicieli firm, dla których BIM jest narzędziem przyszłości, do podpisania Deklaracji ?BIM Standard PL? i wspólnych prac nad ostatecznym kształtem projektu.

[gview file=”https://pzpb.com.pl/wp-content/uploads/2018/03/BIM-Standard-PL-Deklaracja.pdf”]