20 czerwca 2017 roku w Ministerstwie Rozwoju odbyło się 4. spotkanie Grupy roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, jednej z trzech grup powołanych przez Zespół do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Wzięli w nim udział przedstawiciele Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa ? prezes Jan Styliński i wiceprezes Rafał Bałdys.

Zaangażowanie Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa w prace Grupy, prowadzone w ramach realizacji przyjętego w maju br. przez Radę Ministrów ?Krajowego Planu Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2017-2020?, jest naturalnym kierunkiem działania organizacji zrzeszającej przeszło 80 firm sektora budowlanego. Reprezentanci PZPB, organizacji z 25-letnią tradycją, niewątpliwie przysłużą się propagowaniu idei odpowiedzialnego biznesu.

Krajowy Plan Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2017-2020 został zbudowany w oparciu o 3 filary zawarte w Wytycznych ONZ, opracowanych przez Radę Praw Człowieka ONZ w 2011 roku:

  • zobowiązanie państwa do ochrony praw człowieka;
  • odpowiedzialność przedsiębiorstw za poszanowanie praw człowieka;
  • dostęp do środków zaradczych.

Do pobrania: Krajowy Plan Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka na lata 2017-2020 (PDF 1 MB)