19 czerwca 2017 roku w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyło się pierwsze spotkanie zespołu ds. przygotowania projektu pilotażowego realizowanego na szwedzkim rynku budownictwa mieszkaniowego przez polskie firmy budowlane.

Przewodniczącym tego zespołu został Wojciech Styliński, który w Polskim Związku Pracodawców Budownictwa pełni funkcję eksperta ds. rynków zagranicznych. Wiceprzewodniczącym został Jan Mikołuszko, wieloletni członek Rady PZPB, szef Rady Nadzorczej Unibepu ? firmy zrzeszonej w PZPB i  prezes stowarzyszenia Polski Klaster Eksporterów Budownictwa.

Zadaniem zespołu, w skład którego wchodzą przedstawiciele organizacji zrzeszających polskich przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem działalności w Szwecji, jest przygotowanie projektu generalnego wykonawstwa na rynku budownictwa mieszkaniowego.

Realizacja polsko-szwedzkiego projektu kompleksowej realizacji inwestycji przez polskie firmy w roli generalnego wykonawcy jest efektem współpracy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z Ministerstwem Innowacji i Przedsiębiorczości Królestwa Szwecji oraz Szwedzkim Stowarzyszeniem Samorządowych Przedsiębiorstw Budownictwa Mieszkaniowego (SABO).