We wtorek Naczelny Sąd Administracyjny wydał dwa orzeczenia, które mogą stać się kamieniem milowym w progospodarczej wykładni prawa podatkowego. Wynika z nich jasno, że ślepe profiskalne podejście nie może być hamulcowym dla biznesu.

Sprawa dotyczyła Eltel  Networks ? firmy członkowskiej PZPB, spółki aktywnie działającej także w Komitecie Energii przy PZPB.
We wcześniejszych interpretacjach indywidualnych KIS zakwestionował prawo spółki do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na podstawie kompleksowej umowy inwestycyjnej zawartej z inwestorem publicznym. W ocenie KIS oraz WSA w Olsztynie wydatki nie mogły stanowić kosztów uzyskania przychodów Eltel Networks, ponieważ dotyczyły inwestora, a nie spółki, a w części dotyczącej wydatków wynikających ze stosunków administracyjnych nie powinny być w ogóle przedmiotem uzgodnień kontraktowych pomiędzy stronami.
NSA oboma wyrokami uchylił rozstrzygnięcia WSA oraz zaskarżone interpretacje KIS. Wyrok ma charakter przełomowy, ponieważ sąd poddał krytyce formalistyczne spojrzenie organu podatkowego na przepis o kosztach, nieuwzględniające realiów działalności gospodarczej, w szczególności takiej, która jest prowadzona w ramach zamówień publicznych.

Więcej informacji w artykule https://archiwum.rp.pl/artykul/1432925-Fiskus-nie-moze-byc-hamulcowym.html#.XyFXhigzZm8