Rząd zwiększył limit inwestycji w szybkie trasy. W najbliższych latach będziemy jednak wydawać mniej, niż pierwotnie planowano, a duży wzrost nastąpi dopiero po? zakończeniu programu unijnego.

Rząd zapowiada wydłużenie listy inwestycji drogowych, dzięki czemu powstanie m.in. via Carpatia. Zwiększył już limit funduszy na realizację Programu Budowy Dróg Krajowych (PBDK) w latach 2014-25, ze 107 do 135 mld zł. W najbliższych latach będziemy jednak wydawać na drogi mniej, niż zakładano w pierwotnym planie, mimo że znacznie szybciej otrzymujemy unijne refundacje. Ogromny wzrost pieniędzy na drogi jest planowany po 2023 r., czyli już po zakończeniu bieżącej perspektywy unijnej.

[…]

? Przesunięcie wydatków z funduszy krajowych i zwiększenie ich dopiero w perspektywie 4-letniej wynika m.in. z założenia, że w tym czasie zostaną określone źródła zasilenia budżetu oraz Krajowego Funduszu Drogowego. W latach 2020-22 front robót będzie rozległy, więc zarówno społecznie, jak i politycznie, ewentualne propozycje podwyższenia opłat publicznoprawnych (opłaty drogowej, paliwowej, akcyzy itd.) mogą trafiać na podatny grunt. Odroczenie w czasie wzrostu wydatków traktuję jako odłożenie na później decyzji pozwalającej rozwiązać problem finansowania inwestycji drogowych ? twierdzi Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Pełna treść artykułu dostępna jest na stronie internetowej Pulsu Biznesu.

Grafika: MIB