Echa Kongresu Budownictwa Polskiego jeszcze nie przebrzmiały. Wiemy, że uczestnicy wydarzenia docenili wysoki poziom merytoryczny i interesujące dyskusje podczas sesji. Wszystkim z Państwa, którzy chcieliby przeanalizować materiał ponownie, proponujemy lekturę materiałów prezentacyjnych przedstawianych podczas dwóch dni kongresu.

Dziś zapraszamy do zapoznania się materiałami z I dnia kongresu, wg kolejności ich prezentowania.

  1. Wystąpienie programowe KBP – Dariusz Blocher, Członek Rady Nadzorczej Budimex SA
  2. Perspektywy makroekonomiczne w okresie po pandemii i w obliczu wojny w Ukrainie – Marek Zuber, Ekonomista, analityk rynków finansowych
  3. Sesja I – DOBRE PRAWO, DOBRE BUDOWNICTWO – Przewodniczący: prof. dr hab. Przemysław Drapała, Kancelaria JDP, Kierownik Katedry Prawa Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego
  4. Sesja II – EKONOMIA I FINANSE – Przewodniczący: dr Damian Kaźmierczak, Główny Ekonomista, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, adiunkt w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Łódzkiego
  5. Sesja III – RYNEK PRACY I KSZTAŁCENIE – Przewodniczący: Przewodniczący: Krzysztof Olewnik, Dyrektor Biura Wynagrodzeń i Benefitów, Pion Zarządzania Zasobami Ludzkimi Budimex SA