Ukraina została dotknięta tragedią wojny, podczas której cierpią i umierają niewinni ludzie. Wielu z tych tragedii uda się uniknąć, jeżeli osobom rannym i chorym, głównie cywilom, zostanie udzielona skuteczna pomoc medyczna. Niestety, w aktualnej sytuacji, jest to praktycznie niemożliwe, ponieważ cały transport medyczny został skierowany na linię frontu a szpitale – te, które jeszcze są, borykają się z brakiem leków, sprzętu i personelu medycznego. Skala kryzysu humanitarnego w Ukrainie rośnie z każdą minutą. Pomoc z Polski płynie cały czas, ale potrzeby są coraz większe.

Co planujemy?

Działając wspólnie i na wyraźne zapotrzebowanie strony ukraińskiej, prosimy o pomoc w zgromadzeniu środków finansowych, które w całości posłużą zakupowi i doposażeniu ambulansów ratunkowych, których liczba będzie zależeć od wysokości zgromadzonej kwoty. Karetka lub, miejmy nadzieję, karetki zostaną przekazane do Pogotowia Ratunkowego Szpitala Dziecięcego w Krematorsku (obwód doniecki).

Analizując potrzeby i chcąc zoptymalizować naszą pomoc, skupiamy się na pozyskaniu pojazdów używanych i doposażeniu ich zgodnie z najpilniejszymi potrzebami strony ukraińskiej. Szacujemy, że koszt jednego pojazdu, gotowego do przekazania wyniesie od 60 do 100.000 zł. Szacunki opieramy również na doświadczeniach innych podmiotów (miasto Mysłowice, czy Bytom), które wysłały już podobny sprzęt medyczny do pomocy obywatelom Ukrainy.

Widzimy realną szansę, że przy solidarnym działaniu firm członkowskich Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa i wszystkich tych, których wspólnie namówimy do pomocy, zrealizujemy wyznaczony cel i pokażemy naszą solidarność z Ukrainą i odpowiedzialność społeczną.

Kto realizuje akcję?

Akcję nadzorują 3 podmioty:

  • Polski Związek Pracodawców Budownictwa – prowadzi koordynację i nadzór prawny oraz kontrolę prawidłowości rozliczenia akcji,
  • SIGIS Sp. z o. o. (firma członkowska PZPB) – odpowiada za stronę techniczną, przygotowanie ambulansów oraz współpracę z samorządowymi podmiotami po stronie ukraińskiej,
  • Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Stołeczna ZHP – działając zgodnie z misją, wspiera akcję organizacyjnie oraz udostępnia konto do zbiórki, dzięki czemu nie płacimy podatku.

Czego potrzebujemy?

Pieniędzy. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o wpłaty nawet niewielkich kwot.

Wpłaty prosimy kierować na konto mBank: 63 1140 1010 0000 5424 7800 1020, tytuł przelewu: „Ambulans”

Szczegóły dot. rozliczeń – Magdalena Lewandowska, m.lewandowska@pzpb.com.pl, tel. 607 884 400

Zasady i ramy czasowe

Czasu jest mało, ale jeśli mogą i zechcą nas Państwo wesprzeć w tej akcji, prosimy o:

  • podjęcie decyzji najpóźniej do dn. 31.03, abyśmy, znając budżet, mogli uruchomić proces zakupowy,
  • przesłanie maila z krótką informacją o przystąpieniu do akcji na adres lewandowska@pzpb.com.pl lub sekretariat@pzpb.com.pl.

A co od nas dla Was?

Chcemy Wam podziękować, dlatego:

  • W najbliższym wydaniu Euroinfrastruktury ukażą się podziękowania dla firm wspierających projekt,
  • Opis akcji oraz podziękowania dla firm, które przystąpią do projektu, zostaną opublikowane na stronie pzpb.com.pl oraz social mediach PZPB.

 Warto być dobrym i warto pomagać! Dziękujemy za przychylność i Wielkie Serca.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania – prosimy o kontakt – Eliza Kruppik, e.kruppik@pzpb.com.pl.

Poniżej treść apelu strony ukraińskiej.

Apel w wersji do pobrania: Ambulanse ratunkowe dla Ukrainy – opis akcji