Mając na uwadze szereg wątpliwości i spodziewane trudności na budowach, PZPB przygotował ankietę monitorującą sytuację i występujące lub przewidywane w najbliższej przyszłości zagrożenia wywołane epidemią koronawirusa. Ankietę wypełniają firmy członkowskie PZPB a my opracowujemy dane i przesyłamy je raz w tygodniu do Ministerstwa Rozwoju.

Poniżej publikujemy wyniki ostatniego raportu wraz z krótką interpretacją danych. Plik do ściągnięcia znajdą Panstwo tutaj