Wracamy do Państwa z regularnymi ankietami monitorującymi aktualną sytuację w firmach branży budowlanej objętych obostrzeniami spowodowanymi COVID-19.

Wiosną dzięki informacjom przekazywanym cyklicznie przez firmy, mieliśmy solidną podstawę do rozmów z administracją publiczną, a także materiał dla inwestorów prywatnych, banków i ubezpieczycieli, z którymi na bieżąco się kontaktowaliśmy.

Wyniki pierwszej ankiety są optymistyczne ? obecne obostrzenia nie wpływają znacznie na kondycję operacyjną spółek, firmy nie odnotowują problemów z wydajnością, pracownikami czy podwykonawcami, sygnalizują natomiast możliwość wystąpienia trudności z dostępnością materiałów lub surowców. Widoczna jest jednak tendencja zaostrzenia polityki finansowej przez banki i ubezpieczycieli.

Więcej szczegółów poniżej a my zachęcamy do śledzenia wyników kolejnych ankiet.

Ankieta COVID-19, 9.11.2020