Z przyjemnością informujemy, że decyzją Rady PZPB w poczet firm członkowskich zostało przyjętych aż 9 nowych podmiotów.
Pięć spośród nich ma status członka zwyczajnego a są to:

 • ALUMAST S.A. – działa na polskim rynku od 2002 r. To wiodący projektant i producent innowacyjnych rozwiązań kompozytowych oraz aluminiowych, wykorzystywanych m.in. w branży kolejowej, energetycznej, wodociągowej czy drogowej. Słupy i konstrukcje Alumast S.A. sprawdzają się również w inwestycjach samorządowych, deweloperskich oraz w branży HoReCa.
 • COLAS POLSKA Sp. z o.o. – dawniej STRADA to firma drogowa powstałą w 1992 roku. Specjalizuje się w branży konstrukcyjno-budowlanej oraz w budowie i utrzymaniu infrastruktury drogowej oraz rozwoju infrastruktury miejskiej. W ramach działalności Colas unowocześnia technologię produkcji emulsji asfaltowych, rozszerzając profil produkcyjny i opracowując metodę wtórnego przerobu bitumicznych nawierzchni drogowych.
 • FULCO SYSTEM Sp. z o.o. – wiodący producent małej architektury oraz rozwiązań Smart City. Szeroka gama oferowanych produktów oraz gotowych rozwiązań pomaga w tworzeniu unikalnych elementów małej architektury. Firma działa od 2016 r.
 • POLAQUA sp. z o.o. – na polskim rynku od 1990 r. Kluczowym obszarem jej działalności jest realizacja projektów z zakresu budownictwa infrastrukturalnego zarówno w formule „buduj”, jak i „projektuj i buduj”. W jej portfolio znajdują się realizacje autostrad, dróg ekspresowych, obwodowych
  i miejskich, a także drogowych tuneli komunikacyjnych, mostów, estakad czy wiaduktów. Spółka specjalizuje się w realizacji projektów z zakresu inżynierii środowiska – oczyszczalni i przepompowni ścieków, stacji uzdatniania wody, magistrali wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
 • SAFEGE S.A.S. (oddział w Polsce) działa na polskim rynku od 1991 r.i należy do francuskiej Grupy SUEZ. Profil jej działalności obejmuje doradztwo i nadzór inwestycyjny w wielu sektorach inżynierii budowlanej i środowiskowej, kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji oraz wsparcie samorządów lokalnych i przedsiębiorstw przemysłowych w procesie transformacji ekologicznej i energetycznej oraz w procesie adaptacji do zmian klimatycznych.

Pozostałe cztery firmy to członkowie wspierający:

 • Bank Gospodarstwa Krajowego – jedyna instytucja w kraju wspierająca zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Bank jest obecny w każdym regionie Polski, a także za granicą – w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie. BGK wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w krajach tego regionu.
 • Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy – wiodąca kancelaria prawnicza w północno-wschodniej Polsce. Zapewnia kompleksową obsługę prawną ponad 50 podmiotom korporacyjnym m.in. z branży budowlanej. Wyspecjalizowane zespoły świadczą doradztwo w zakresie prawa rynku robót budowlanych i zamówień publicznych, prawa cywilnego i gospodarczego, a także prawa podatkowego i prawa pracy. Zespół zapewnia obsługę prawną również w języku angielskim, hiszpańskim i rosyjskim.
 • Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy sp.k. – istnieje od 1989 roku i jest jedną z pierwszych tego typu firm w Polsce. Główne obszary specjalizacji to Prawo Budowlane i Nieruchomości, Prawo Własności Intelektualnej, Prawo Cywilne, Postępowanie Cywilne, Prawo Administracyjne, Postępowanie Administracyjne i Postępowanie sądowo-administracyjne i Prawo Gospodarcze. Jest członkiem założycielem istniejącego od 1990 roku Europejskiego Stowarzyszenia Firm Prawniczych Eurolegal.
 • UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. – działa na rynku polskim od 2006 r. Ubezpieczenia majątkowe obejmują majątek osobisty lub firmowy oraz odpowiedzialność cywilną, a także ubezpieczenia NNW. Częścią tych ubezpieczeń są usługi assistance, które realizowane są we współpracy z AXA Assistance. Z ubezpieczeń majątkowych korzystają osoby indywidualne oraz firmy prowadzące działalność w Polsce, międzynarodowe korporacje oraz firmy polskie prowadzące działalność na całym świecie.

Dziękujemy za Państwa zaufanie, witamy w gronie PZPB i już czekamy na realizację wspólnych projektów