Drugi dzień Forum Build4Future – Konwencja Polska-Ukraina zamknęła dyskusja „Finansowanie inwestycji oraz finansowanie i ubezpieczanie realizacji procesów budowlanych w odbudowie Ukrainy”, którą moderował Kazimierz Krupa – Dyrektor Zarządzający Kancelarii Drawbridge, redaktor naczelny magazynu Euroinfrastruktura XXI

Panelistami ostatniej debaty byli: Janusz Władyczak – Prezes Zarządu KUKE SA, Karol Tofil – Dyrektor Biura Partnerstwa Międzynarodowego, Bank Gospodarstwa Krajowego, Dariusz Blocher – Przewodniczący Rady Koordynacyjnej Kongresu Budownictwa Polskiego, Członek Rady Nadzorczej Budimex SA, dr Damian Kaźmierczak – Główny Ekonomista PZPB, Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i Wojciech Tarasiuk -Wiceprezes Zarządu Kredobank Ukraina