Tegoroczne Forum Gospodarcze Build4Future to dwa dni prelekcji, analiz i spotkań, jednak wyraźnie podzielonych tematycznie.
Pierwszy polski dzień to ocena makroekonomiczna sektora, analiza sytuacji budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego, prognozy dla realizacji inwestycji infrastrukturalnych i omówienie źródeł finansowania dla sektora.

Dzień drugi to Międzynarodowa Konwencja Budownictwa Polska-Ukraina, którą zdominują analizy obecnego potencjału i kompetencji polskich firm do realizacji inwestycji w obszarze dróg, kolei, energetyki, hydrotechniki czy budownictwa kubaturowego w Ukrainie. Zastanowimy się, czy branża jest w stanie konkurować z dużymi grupami budowlanymi z Europy Zachodniej, czy warto tworzyć konsorcja angażujące także średnich i małych podwykonawców oraz jakich narzędzi finansowych, gwarancji rządowych i ubezpieczeniowych potrzebują firmy, aby podjąć takie wyzwanie

Partnerami merytorycznymi wydarzenia są: PAIH, BGK, KUKE i Sieć Łukasiewicz.

? Więcej informacji – https://build4future.pl/pl/
? Program – https://mtp-link.pl/ijtoi
? Bilety – https://mtp-link.pl/ircax