“Co powinniśmy zmienić wspólnie z inwestorami publicznymi, prywatnymi i interesariuszami branży budowlanej, aby działać i budować sprawniej? Odpowiedzi poznamy podczas Kongresu Budownictwa Polskiego.
Omówimy strategiczne kierunki rozwoju branży budowlanej w Polsce w kontekście ogólnej sytuacji w gospodarce krajowej i UE, które wymagają oceny i nowego, perspektywicznego podejścia” – powiedział Dariusz Blocher, Przewodniczący Rady Programowej KBP, Członek Rady Nadzorczej Budimex SA
Więcej informacji ? www.kongresbudownictwa.eu