Z przyjemnością informujemy o przyjęciu PZPB w poczet firm członkowskich Szwedzko-Polskiej Izby Gospodarczej w charakterze członka strategicznego.

Dzięki tej współpracy PZPB będzie wspierać własne firmy członkowskie w rozwijaniu polsko-szwedzkich relacji biznesowych i osiąganiu sukcesów na tym wymagającym rynku. Z kolei za sprawom bliskich kontaktów z organizacją partnerską ? Polskim Klastrem Eksporterów Budownictwa (PCOCE) ułatwimy działalność eksportową także firmom przynależącym do PCOCE, wspierając ich w budowie sieci kontaktów w Szwecji.

Dziękujemy za zaufanie.