Z przyjemnością informujemy, że Jan Styliński ? prezes PZPB został powołany przez Jarosława Gowina ? Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii do składu Zespołu do spraw certyfikacji wykonawców w zamówieniach publicznych oraz polityki zakupowej państwa.

Do zadań Zespołu należy opracowanie propozycji rozwiązań z zakresu certyfikacji wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, doradztwo w zakresie tworzenia polityki zakupowej państwa oraz proponowanie innych rozwiązań usprawniających system zamówień publicznych.
Zadania Zespołu będą realizowane poprzez prowadzenie dialogu oraz wymianę doświadczeń między administracją publiczną, biznesem, partnerami społeczno-gospodarczymi, środowiskiem akademickim oraz organizacjami.

Gratulujemy!

Zarządzenie nr 28 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 12.04.2021 w sprawie powołania Zespołu do spraw certyfikacji wykonawców w zamówieniach publicznych oraz polityki zakupowej państwa