W lipcu odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowo wybranego Prezydium Komitetu Energii Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Jeszcze przed rozpoczęciem obrad przedstawiciele Komitetu Energii wzięli udział w wizytacji rozbudowywanej Tłoczni Gazu w Odolanowie. Miejsce do rozmów nie jest przypadkowe – to jedna z najważniejszych inwestycji w ramach Baltic Pipe ? strategicznego projektu infrastrukturalnego mającego na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na europejskim rynku.

Komitet Energii to struktura PZPB, która od dwóch lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z udziałem Członków PZPB w realizacji szeroko pojętych inwestycji na rynku energetycznym i ciepłowniczym oraz przedsięwzięć dotyczących utrzymania i obsługi infrastruktury energetycznej i ciepłowniczej.

Nowe Prezydium Komitetu ds. Energii PZPB zostało powołane w kwietniu 2022 r. Podczas swojego pierwszego oficjalnego posiedzenia, które odbyło się w Odolanowie, Członkowie Komitetu dyskutowali m.in. o wyzwaniach którym muszą sprostać w trakcie trwania ich kadencji. Jednym z nich jest na pewno zauważalny na rynku spadek ilości wykonawców realizujących inwestycje dla branży energetycznej. Firmy, które jeszcze kilka lat temu prężnie wykonywały projekt w formule ?pod klucz?, dzisiaj swoje usługi ograniczają do dostarczenia technologii albo całkowicie przebranżawiają się porzucając tematy energetyczne.

– Powodów sprzyjających takiemu trendowi jest co najmniej kilka. Po pierwsze, niesprawiedliwy podział odpowiedzialności pomiędzy zamawiającym a wykonawcami na korzyść oczywiście tych pierwszych. To inwestorowi przysługuje więcej praw, z kolei wykonawca jest obciążony wysokim ryzykiem biznesowym. Należy wspomnieć także o przetargach, które czasami anulowane są bez podania konkretnej przyczyny. Kolejny problem to brak przejrzystego harmonogramu planowania nowych inwestycji energetycznych w perspektywie krótko- i długoterminowej, który pozwoliłby wykonawcom oszacować swoje możliwości realizacyjne ? mówi Przemysław Janiszewski Przewodniczący Komitetu Energii PZPB oraz Dyrektor Budownictwa Energetyczno-Przemysłowego Unibep SA.

Plan działania na rok 2022

– Ogólną misją Komitetu Energii PZPB jest integracja środowiska energetycznego i budowlanego, polepszenie relacji na linii zamawiający ? wykonawca oraz merytoryczne reprezentowanie i wsparcie prawidłowości prowadzenia procesów inwestycyjnych przed stroną rządową. Istotne jest również jasne określenie planu inwestycyjnego w obszarze energetyki, żeby krajowi wykonawcy mogli się do niego odpowiednio przygotować. Transformacja energetyczna Polski jest nieunikniona, czeka nas ogromna skala inwestycji w sektorze ciepłowniczym, dlatego konieczne jest uwzględnienie dyspozycyjności i przygotowania rynku wykonawczego. W tym celu należy rozpocząć dialog wszystkich interesariuszy ? mówi Angelika Szufel, V-ce Przewodnicząca Komitetu Energii PZPB oraz Senior Associate Kancelaria CMS.

W związku z powyższym Prezydium Komitetu ds. Energii uznało, że tegoroczna kadencja musi w końcu wykonać ?milowy krok? w poprawie relacji i komunikacji między wykonawcą, a politykami i zamawiającym.

– Będziemy dążyć do sytuacji, w której wszystkie rozwiązania i inicjatywy wypracowane w ramach Komitetu Energii docierają z zamierzonym skutkiem do osób decyzyjnych, tzn. zyskują posłuch nie tylko wśród przedstawicieli biznesu energetycznego, ale także wśród administracji rządowej. Ponadto, zależy nam na odmianie negatywnego wizerunku samego zamawiającego. Możemy tego dokonać m.in. zobowiązując go do stosowania w przetargach opracowanego przez Komitet: ?Kodeksu Dobrych Praktyk dla branży energetycznej?. Uważamy, że to dobry punkt wyjścia na drodze ku odbudowaniu zaufania pomiędzy przedsiębiorcami a inwestorami publicznymi ? mówi Marcin Tadeusiak, V-ce Przewodniczący Komitetu Energii PZPB oraz Prezes Zarząd JT SA.

?Kodeks Dobrych Praktyk dla branży energetycznej? to dokument mający być swoistym dekalogiem postępowania w relacjach Inwestor ? Wykonawca. Zawiera zunifikowany model rozwiązań bazujących na spójnych i akceptowalnych przez branżę zasadach i regulacjach zapewniających prawidłową współpracę stron w procesie przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych. Kodeks został oficjalnie podpisany pod koniec 2021 r., z jego treścią można zapoznać się na stronie: https://pzpb.com.pl/kodeks-dobrych-praktyk-dla-branzy-energetycznej-podpisany/

Prezydium KE zamierza w niedalekiej przyszłości wzbogacić ?Kodeks Dobrych Praktyk dla branży energetycznej? o tematy związane z cyfryzacją budownictwa.

– Komitet Energii widzi potrzebę pogłębienia Kodeksu Dobrych Praktyk w zakresie cyfryzacji procesów budowalnych. Jest to obszar, w którym firmy budowlane będą budowały swoją przewagę konkurencyjną, poprawiały komunikację oraz procesy związane z całym procesem inwestycyjnym. Komitet przygotuje rekomendacje oraz opisy dobrych praktyk na bazie istniejących rozwiązań oraz wdrożeń. Technologia ma wesprzeć wyzwania z jakimi mierzy się cały rynek – brak pracowników, przepływ informacji o realizacji projektu, raportowanie ESG itd. Integracja branży i wprowadzenie ogólnych standardów pomoże w lepszym zarządzaniu projektami budowlanymi ? dodaje Paweł Wójcik, V-ce Przewodniczący Komitetu Energii PZPB i Business Development Director SkySnap.pl.

Komitet ds. Energii będzie pracował również nad przygotowaniem wykonawców, dzisiaj obecnych na polskim rynku, do aktywnego włączenia się w kluczowe projekty dla przyspieszenia energetycznej transformacji Polski.

– Mowa m.in. o inwestycjach w energetykę jądrową, farmy wiatrowe na morzu i inne związane z odnawialnymi źródłami energii. Komitet Energii PZPB będzie zabiegał o to, aby także firmy działające od wielu lat na polskim rynku mogły uczestniczyć w rozmowach z rządem oraz były uwzględnione wśród wykonawców realizujących wspomniane projekty. Rząd musi być świadomy swojej odpowiedzialności za tworzenie rynku dla rozwoju polskiego biznesu ? podkreśla Błażej Madejski, V-ce Przewodniczący Komitetu Energii PZPB i Country Manager Victor Energy Sp. z o.o.

Prezydium KE PZPB zapowiada, że najbliższe tygodnie poświęci pracy nad przygotowaniem postulatów dotyczących zmian w obszarze szeroko pojętych inwestycji na rynku energetycznym i ciepłowniczym, w tym dotyczących utrzymania i obsługi istniejącej już infrastruktury.

– Zamierzamy wysłać do przedstawicieli rządu, instytucji branżowych oraz spółek energetycznych oficjalny list, z propozycjami zmian i listą korzyści z nich wynikających oraz zaproszeniem do bezpośrednich rozmów. Zależy nam na wypracowaniu schematu współpracy zbliżonego do tego, który już od kilku lat sprawdza się w relacjach Komitetu ds. Kolei PZPB z Ministerstwem Infrastruktury. Liczymy na to, że nasza inicjatywa spotka się z zainteresowaniem oraz odpowiedzią po drugiej stronie ? zwraca uwagę Emil Bąkowski, V-ce Przewodniczący Komitetu Energii PZPB i Dyrektor Pionu Produkcji Mota-Engil Central Europe SA.

Potrzebujemy więcej firm!

Polski Związek Pracodawców Budownictwa zrzesza około 80 proc. firm z branży budowlanej. W ramach Komitetu ds. Energii współpracuje ok. 20 firm. Prezydium zachęca do włączenia się w struktury Komitetu podmioty, które nadal tego nie zrobiły lub wahają się.

– Im więcej firm będzie zaangażowanych w prace Komitetu Energii, tym łatwiej będzie nam zdobyć uwagę i zainteresowanie osób decyzyjnych: polityków i zamawiających. Więcej firm to także, więcej pomysłów i rozwiązań służących rozwojowi całemu biznesowi energetycznemu i tym samym polskiej gospodarce. Dlatego w imieniu Prezydium, namawiam i zapraszam wszystkich interesariuszy do włączenia się w inicjatywę jaką jest Komitet Energii PZPB ? podsumowuje Arkadiusz Sałata, Sekretarz Komitetu Energii PZPB oraz Dyrektor Projektów Strategicznych i Rozwoju Budownictwa Energetyczno-Przemysłowego Unibep SA.

Spotkania Komitetu Energii PZPB

Rozbudowa Tłoczni Gazu Odolanów jest strategiczną inwestycją Gaz-System w ramach projektu Baltic Pipe, zapewniającego dywersyfikację i bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego dla Polski.

Prezydium Komitetu ds. Energii PZPB zapowiada, że w przyszłości będzie starało się łączyć swoje posiedzenia z wizytacjami na obiektach o znaczeniu strategicznym dla polskiej energetyki.