Zapraszamy na konferencję prasową i debatę ekspercką PZPB ?Szanse i zagrożenia dla polskiego budownictwa ? czy grozi nam zapaść w branży budowlanej i widmo upadłości firm??, która odbędzie się w najbliższy poniedziałek ?? 28.08 o godz. 10.00 w Centrum Prasowym PAP – Polska Agencja Prasowa, ul. Bracka 6/8.

Eksperci będą rozmawiać i odpowiadać na pytania w aspektach:
?bieżąca i przyszła sytuacja finansowa polskich firm budowlanych,
?aktualna sytuacja i perspektywy dla kluczowych segmentów rynku budowlanego w Polsce,
?nieefektywność mechanizmów waloryzacji kontraktów na polskim rynku budowlanym na tle nadzwyczajnego wzrostu kosztów budowy w latach 2021-2023,
?równe traktowanie krajowych podmiotów w realizacji budowlanych zamówień publicznych w Polsce,
?mechanizmy ochrony polskiego rynku budowlanego przed napływem podmiotów spoza Unii Europejskiej ? certyfikacja firm wykonawczych, brak zasady wzajemności w dostępie do rynków zagranicznych dla polskich podmiotów,
?szanse i ryzyka dla polskiego budownictwa związane z przyszłą odbudową Ukrainy.

Uczestnikami debaty będą:
??Dariusz Blocher ? przewodniczący Kongresu Budownictwa Polskiego, prezes zarządu Grupa Unibep,
??Marek Budzisz ? ekspert ds. rynków wschodnich, Strategy&Future,
??Tomasz Darowski ? adwokat, partner Kancelarii Domanski Zakrzewski Palinka (DZP),
??dr Damian Kaźmierczak ? członek zarządu PZPB, główny ekonomista PZPB,
??Marek Kowalski ? przewodniczący Federacja Przedsiębiorców Polskich,
??Marek Rytlewski ? przewodniczący rady ZOPI,
??Marita Szustak ? prezes Izba Gospodarcza Transportu Lądowego,
??Józef Zubelewicz ? przewodniczący Rady Koordynacyjnej Organizacji Budowlanych, członek rady #PZPB.
?Moderatorem dyskusji będzie redaktor Marcin Dobrowolski.

? Po debacie i konferencji pozostanie czas na indywidualne pytania, wywiady z ekspertami i nagrania oraz przerwę kawową.

? Potwierdzenia udziału prosimy przesyłać na sekretariat@pzpb.com.pl do 25.08 do końca dnia.