?Branża budowlana w Polsce: słaby punkt to kadry, mocny to wzrost gospodarczy i nowe technologie?, czyli PZPB na premierze raportu EFL ?Budownictwo przyszłości. Pod lupą?, która odbyła się 11 października w siedzibie grupy Skanska. Prezentacji wyników towarzyszyła debata na temat finansowania inwestycji infrastrukturalnych, w której obok Jana Stylińskiego, prezesa PZPB udział wzięli: Robert Dzierzgwa, dyr. departamentu strategiI i rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Radosław Woźniak, wiceprezes EFL, Grzegorz Buczek, architekt i urbanista oraz Patrik Choleva, dyrektor finansowy spółki budowlanej Skanska. Dziękujemy za zaproszenie