Drugi dzień Kongresu i druga sesja – EKONOMIA I FINANSE, której przewodniczącym jest dr Damian Kaźmierczak, Główny Ekonomista PZPB, adiunkt w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Łódzkiego

Panelistami tej sesji są:

Jakub Chojnacki, V-ce Prezes / CFO PORR SA

Robert Kasprzak, V-ce Prezes BOŚ Bank SA

Radosław Kwiecień, Członek Zarządu BGK

Wojciech Trojanowski, Członek Zarządu Strabag sp. z o.o.

Janusz Władyczak, Prezes Zarządu KUKE

 

Tematyka sesji:

  • Źródła finansowania inwestycji publicznych i inwestycji prywatnych do 2030 r.
  • Polski Ład: szansa czy zagrożenie?
  • Relacje: branża budowlana vs. banki/ubezpieczyciele; zaufanie vs. właściwa komunikacja
  • Potencjał banków/ubezpieczycieli do finansowania sektora budownictwa w obliczu wyzwań inwestycyjnych; rola publicznych zamawiających i strony rządowej
  • Co dalej z polskimi firmami budowlanymi po zakończeniu boomu budowlanego?
  • Finansowanie innowacji w sektorze budownictwa