Proces merytorycznego przygotowywania programu Kongresu Budownictwa Polskiego (31. stycznia – 1. luty 2022) jest wspierany przez Radę Programową KBP. W jej skład zostali powołani najlepsi eksperci, legendy świata nauki, niedoścignieni praktycy oraz decydenci z sektora finansów oraz specjaliści mający faktyczny wpływ na rozwój sektora budownictwa w Polsce.

Przewodniczącym Rady KBP został Dariusz Blocher, członek Rady Nadzorczej Budimex.
V-ce przewodniczącymi Rady KBP są liderzy Komitetów Programowych i Okrągłych Stołów:

– Dobre Prawo, Dobre Budownictwo – prof. dr hab. Przemysław Drapała, kancelaria JDP,
– Innowacje i nowe technologie – dr hab. inż. Andrzej Garbacz, Dziekan WIL Politechnika Warszawska,
– Ekonomia i finanse – dr Damian Kaźmierczak, PZPB,
– Energia i Środowisko – Ewelina Karp-Kręglicka, PSWNA,
– Rynek pracy i kształcenie – Cezary Mączka, Budimex SA,
– Polski Pentagon Budowlany ? Krzysztof Mleczak, Grupa Exito Broker,
– Rada Koordynacyjna Organizacji Przedsiębiorców Budowlanych ? Józef Zubelewicz, Grupa Erbud SA.

Rezerwujcie swój czas na przełomie stycznia i lutego. To wyjątkowe wydarzenie, którego nie można pominąć.

Więcej o Kongresie: www.kongresbudownictwa.eu