Wszystkim z Państwa, którzy chcieliby przeanalizować materiał ponownie, proponujemy lekturę materiałów prezentacyjnych przedstawianych podczas dwóch dni kongresu.

Dziś zapraszamy do zapoznania się materiałami z II dnia kongresu, wg kolejności ich prezentowania.

  1. Sesja IV – BUDOWNICTWO I INFRASTRUKTURA W OBECNEJ DEKADZIE. Inwestycje i realizacje ? szanse i zagrożenia – Przewodniczący: Jan Styliński, Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa .  Prezentacja Świat 2022 – perspektywy dla Polski – Marek Zuber, ekonomista 
  2. Sesja V – INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE – Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz, Dziekan Wydz. Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
  3. Sesja VI – ENERGIA I ŚRODOWISKO – Przewodnicząca: Ewelina Karp-Kręglicka, V-ce Prezes Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Dyrektor Biura zakupów, jakości i ochrony środowiska, Budimex SA

4.     Sesja zamknięcia i postulaty Kongresu Budownictwa Polskiego – Dariusz Blocher, Przewodniczący Rady KBP, Członek Rady Nadzorczej Budimex SA