„Dane dotyczące liczby niewypłacalności firm budowlanych w II kw. 2021 r. wskazują na stabilną sytuację sektora budownictwa, który doświadczył umiarkowanego, ale – co istotne – przejściowego, spowolnienia inwestycyjnego wywołanego przez epidemię COVID-19. (…) Poważnym wyzwaniem dla branży jest obecnie bezprecedensowy wzrost cen surowców i materiałów budowlanych, które w I poł. 2021 r. rosły w tempie niespotykanym od co najmniej dekady” – mówi dr Damian Kaźmierczak, główny ekonomista PZPB.

– „W ostatnich tygodniach ceny materiałów zaczęły się stabilizować, ale zatrzymały się na bardzo wysokich poziomach. Branża budowlana nadal nie może więc złapać większego oddechu i bacznie obserwuje dalszy rozwój sytuacji, zwłaszcza na rynku stali” – dodaje.

Sporządzany przez KUKE i PFR indeks upadłości w budownictwie wyniósł na koniec czerwca 0,73% w porównaniu z 0,79% w marcu i 1,14% w czerwcu 2020 r. Z kolei w czerwcu wskaźnik klimatu koniunktury GUS w sektorze budowlanym ukształtował się na poziomie – 5,5 wobec – 8,4 w maju i – 25,9 rok wcześniej. Prawie 17% firm wskazuje na problemy z bieżącym finansowaniem.

Więcej danych i informacji znajdą Państwo w podsumowaniu KUKE i PZPB za II kwartał 2021 – KUKE_PZPB_niewypłacalności_budownictwo_2021Q2