Zagadnienie waloryzacji cen z uwzględnieniem aspektów prawnych omówił Jan Styliński, prezes PZPB. Podkreślił, że wzrosty cen, z którymi mamy do czynienia w tym roku, były nie do przewidzenia dla rynku. Dotyczy to przede wszystkim cen stali, które poszły w górę na niespotykaną po 1990 r. skalę. Zwrócił również uwagę na problemy ze stosowaniem mechanizmu waloryzacji na kontraktach samorządowych.

Materiał prezentacyjny znajdą Państwo tu: Możliwość zmiany umowy