PZPB reprezentowane przez Jana Stylińskiego ? prezesa Związku i Damiana Kaźmierczaka ? głównego ekonomistę PZPB uczestniczyło w obchodach Dni Budowlanych w Bydgoszczy.

Podczas prelekcji prezes Styliński przedstawił kluczowe wyzwania sektora budownictwa na rok 2020 i rozwój rynku PPP, a następnie omówił obszar regulacyjny czyli nowe Prawo zamówień publicznych oraz zmiany w podatku VAT. W swoim wystąpieniu nie zapomniał o analizie wyzwań stojących przed pracodawcami w odniesieniu do rynku pracy, problemie braku kadr oraz konieczności modernizacji tej branży w celu zmniejszenia pracochłonności robót.

Pan Kaźmierczak omówił sytuację makroekonomiczną budownictwa z odniesieniem trendów do problemów regionu, którego produkcja budowlano-montażowa stanowi 5% produkcji krajowej.