Za chwilę rozpoczynamy I dzień Forum Build4Future ? najważniejszego forum gospodarczego dedykowanego branży budowlanej.

Wszystkich Gości Forum zapraszamy na dzisiejszą popołudniową debatę ?Wyzwania branży budowlanej?, w której weźmie udział Jan Styliński, prezes PZPB.

Wśród omawianych tematów będą:
– inteligentne zarządzenie budową jako rzeczywistość inwestycji za granicą i w Polsce
– implementacja BIM w Polsce jako wyzwanie dla sektora publicznego i prywatnego
– proces definiowania standardu BIM,
– czy budownictwu grozi zapaść?
– zatory płatnicze w budownictwie
– problemy z waloryzacją kontraktów
– braki kadrowe (ilościowe i jakościowe)
– stały wzrost cen materiałów budowlanych