Międzynarodowe Forum PPP odbywa się w tym roku w dniach 22-23 września i jest wyjątkowe, ponieważ po raz pierwszy przyjmie formę wirtualnej konferencji.

Podczas drugiego dnia Forum o godz. 12.30 można wysłuchać debaty z udziałem Jana Stylińskiego, prezesa PZPB, który w Panelu Drogowym “Kiedy wreszcie pojedziem drogami PPP” omówi kwestie związane z przebiegiem postępowań PPP i szczegółami umów zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a partnerem prywatnym.
Uczestnicy panelu dokonają analizy drogowych projektów PPP przygotowywanych i realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Międzynarodowe Forum PPP jest cyklicznym wydarzeniem, które gromadzi w Płocku praktyków zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. Konferencja jest dla nich unikalną okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie realizacji projektów PPP.