Polski Związek Pracodawców Budownictwa został Partnerem Polskiego Stoiska na Międzynarodowej Konferencji ReBuild Ukraine Powered by Energy, która trwa w dn. 14-15 listopada i odbywa się w EXPO XXI Warszawa.

Głównym celem wydarzenia jest przyciągnięcie funduszy od instytucji międzynarodowych na odbudowę powojennej Ukrainy – pomoc firmom energetycznym w odbudowie obiektów infrastruktury krytycznej dotkniętych agresją wojenną oraz promowanie atrakcyjności inwestycyjnej miast i regionów Ukrainy. Druga edycja ReBuild Ukraine tworzy platformę łączącą władze państwowe, międzynarodowe organizacje finansowe, przedstawicieli funduszy charytatywnych, firm inwestycyjnych, agencji rozwoju, publicznych i prywatnych firm wytwarzających energię, zajmujących się dystrybucją energii z firmami budowlanymi, architektonicznymi i inżynieryjnymi.

Dziś na polskim stoisku PZPB reprezentowali: Jan Styliński – prezes zarządu PZPB, Damian Kaźmierczak – członek zarządu PZPB, Konrad Wyrwas – dyrektor strategii rozwoju PZPB oraz Karolina Wiloch – Kierownik Biura Zarządu PZPB.

Jesteśmy z Państwem także jutro. Do zobaczenia!

Polska Agencja Inwestycji i Handlu – dziękujemy za kolejny wspólny projekt i owocną współpracę!